Typen laptop online

Tegemoetkoming via de TASO-regeling, vraag hem aan vóór 11 oktober!

Eerder dit jaar al werd de TASO-regeling aangekondigd: Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19. De regeling werd in het leven geroepen voor verenigingen met doorlopende lasten die geen accommodatie huurden en in de regel te klein waren om in aanmerking te komen voor andere steunmaatregelen, maar wel minstens 20 procent aan omzet verloren ten opzichte van dezelfde periode in 2019, als gevolg van de coronamaatregelen. Daarmee dreigden grotere sportverenigingen met een eigen accommodatie, waaronder de meeste tennis-en padelverenigingen, buiten de boot te vallen. Vooral door inspanning van VVD-kamerlid Rudmer Heerema werd echter nog eens 25 miljoen euro vrijgemaakt om ook deze verenigingen een tegemoetkoming te bieden. Die kun je nu aanvragen, maar wacht daar niet mee, want de deadline is 11 oktober!

Nog niet zo lang geleden werd in een artikel hier op Centrecourt.nl onder andere uitgebreid uitgelegd hoe de TASO-regeling in elkaar zit, wat de voorwaarden zijn en hoe je hem kunt aanvragen. Daar komt onder meer aan de orde dat de regeling voor twee perioden (of voor beide) is aan te vragen, de hoogte van de tegemoetkoming afhangt van de hoogte van de doorlopende lasten en wat precies wordt verstaan onder doorlopende lasten. De enige wijziging ten opzichte van die uitleg, is het feit dat de sportverenigingen die in aanmerking komen voor de regeling, nu zijn opgedeeld in twee categorieën:

Categorie A

Amateursportorganisaties (sportverenigingen) met doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000 in een periode.

Categorie B

Amateursportorganisaties (sportverenigingen) met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste €8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

De meeste tennis- en padelverenigingen vallen in categorie B, waar de extra 25 miljoen euro voor beschikbaar kwam. Let op, ook als je gebruik hebt gemaakt van de TOGS-regeling of diens opvolger, de TVL-regeling, kom je dus in aanmerking voor de TASO, maar wordt het verkregen bedrag uit één van genoemde maatregelen wel van de tegemoetkoming afgetrokken.

In de initiële regeling werd een uiterste aanvraagdatum van 4 oktober genoemd. Die is met een week opgeschoven, naar 11 oktober. Je hebt dus nog tien dagen om de TASO aan te vragen. Doe dat vooral, het kan je duizenden euro’s schelen!

Actuele informatie over de voor tennis- en padelverenigingen meest relevante financiële regelingen naar aanleiding van de gevolgen van COVID-19, vind je hier.