Jaarrekening vergrootglas financien

NOW-regeling verlengd

Het kabinet probeert de economie te ondersteunen met diverse financiële regelingen. Eén van de maatregelen betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Inmiddels is bekend geworden dat deze financiële regeling wordt verlengd.

De NOW-1 maakte het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t/m mei 2020 en de NOW-2 regeling maakte dit mogelijk voor de maanden juni t/m september 2020. Nu duidelijk is geworden dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer zullen duren is er ingestemd met de NOW3. De NOW3 gaat in vanaf 1 oktober 2020 en bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Het eerste tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de precieze invulling van de NOW-regeling.