Terras corona 1.5 meter

Tips opening kantines en terrassen

Het kabinet heeft besloten om per 1 juli de coronamaatregelen in Nederland verder te versoepelen. Zo mogen sportkantines en binnensportaccommodaties weer open. Voor de openstelling van sportkantines en terrassen dienen verenigingen zich te baseren op de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca. De geldende noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s zijn leidend. Voor toestemming om open te gaan en met vragen over de horeca dient er contact opgenomen te worden met de gemeente.

Om verenigingen te helpen met de plannen hebben we een document met diverse tips opgesteld. Deze zijn bedoeld als hulpmiddel om de geldende coronamaatregelen in de sportkantines en op de terrassen te kunnen waarborgen. Wat kan en toepasbaar is, zal per vereniging verschillend zijn.