Gravelschoenen uitkloppen

Protocol verantwoord sporten

De maatregelen omtrent het coronavirus zijn verder aangescherpt. Gelukkig blijft het mogelijk om vrij te tennissen en te padellen en om te trainen, echter alleen buiten. Hierbij geldt de maximale groepsgrootte van 2 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (exclusief trainer). Spelen in wedstrijdverband is helaas niet mogelijk, publiek is niet welkom op de vereniging en naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.