Gravelschoenen uitkloppen

Protocol verantwoord sporten

Het kabinet heeft besloten om per 1 juli de coronamaatregelen in Nederland verder te versoepelen. Zo mogen sportkantines en binnensportaccommodaties weer open. De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten ook verdere verruiming van de maatregelen toe. Daarom worden per 1 juli ook de mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten verruimd, zowel binnen als buiten. Dat is goed nieuws, want het betekent dat evenementen, competities en toernooien weer mogelijk zijn.

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Update: Per 10 augustus zijn de maatregelen voor de horeca weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.

Noot: Dit protocol is nog in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu. De komende dagen kunnen nog aanpassingen volgen (op basis van aanwijzingsbrief Rijksoverheid en de daaruit volgende noodverordeningen). Het meest actuele protocol vind je op de website van NOC*NSF.