Jaarrekening

Financiële regelingen

Het kabinet probeert de economie te ondersteunen met diverse financiële regelingen. De speciale regelingen voor tennis- en padelverenigingen zijn de TASO, de TVS, de TVL, de TOZO en de NOW.

Op deze pagina lichten we een aantal belangrijke regelingen en stand van zaken toe. Zorg er dus voor dat je als vereniging - als je daarvoor in denkt te komen - tijdig gebruikmaakt van deze regelingen.

Heb je vragen over welke regeling voor jouw vereniging van toepassing is of hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom heeft hiervoor een speciaal steunloket geopend. Of gebruik de interactieve tool die NOC*NSF beschikbaar heeft gemaakt voor sportclubs.

TASO - Voor amateursportorganisaties - Aanvraagperiode Q1 2021 open t/m 11 juli

De Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben gehad en financiële schade hebben geleden.

Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Wil je de volledige tekst van de TASO-regeling lezen? Kijk dan hier.

TVS - voor verhuurders van een accommodatie - Aanvraagperiode Q1 2021 open t/m 11 juli

De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Deze regeling is beschikbaar voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders. Let op: Verenigingen kunnen deze regeling niet zelf aanvragen maar kunnen de verhuurder hierop attenderen.

Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 80 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TVS Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021. De aanvraagperiode voor TVS Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Klik hier om video te bekijken waarin de TVS-regeling wordt uitgelegd.

NOW - Tegemoetkoming in loonkosten - Aanvraagperiode open t/m 30 juni

De NOW-1 maakt het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t / m mei 2020 en de NOW-2 regeling maakt dit mogelijk voor de maanden juni t/m september 2020. Nu is duidelijk geworden dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer zullen duren is er ingestemd met de NOW3. De NOW3 gaat in vanaf 1 oktober 2020 en bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Het eerste tijdvak (oktober - december) en het tweede tijdvak (januari-maart) zijn inmiddels gesloten. De aanvraagperiode voor het derde tijdvak (april - juni) is geopend t/m 30 juni. Op deze pagina lees je er meer over.

Op 21 januari is bekend geworden dat tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de precieze invulling van de NOW-regeling.

TOZO - Voor ZZP'ers - Aanvraagperiode open vanaf 1 juli

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) ondersteunt zelfstandige ondernemers zoals leraren met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De TOZO-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Deze TOZO 5 is aan te vragen vanaf 1 juli tot en met 30 augustus.

De TOZO kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Op deze pagina van de overheid is alle informatie te vinden over de TOZO-regeling.

TVL - Tegemoetkoming in vaste lasten - Aanvraagperiode open

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor verenigingen die door de coronacrisis veel minder worden en blijft in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS was een éénmalige gift van € 4.000, - netto vanuit de overheid en gold voor de periode maart t/m mei. Verenigingen die voor de TOGS-regeling in kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Kijk voor meer info en voorwaarden op rvo.nl/tvl.

De TVL Q2 2021 is aan te vragen sinds 25 juni 2021. De aanvraag voor de TVL is telkens voor een periode van 3 maanden en kan maximaal € 90.000, - netto bedragen. Aanvankelijk werd de subsidie ​​verleend tot maximaal 50% van de vaste lasten, dit is voor de vierde periode verhoogd naar maximaal 70%. In het eerste kwartaal van 2021 loopt dit op tot maximaal 85% van de vaste lasten.