Jaarrekening

Financiële regelingen

Het kabinet probeert de economie te ondersteunen met diverse financiële regelingen. De speciale regelingen voor tennis- en padelverenigingen zijn de TASO, de TVS, de TVL, de TOZO en de NOW.

Op deze pagina lichten we een aantal belangrijke regelingen en stand van zaken toe. Zorg er dus voor dat je als vereniging - als je daarvoor in denkt te komen - tijdig gebruikmaakt van deze regelingen.

Heb je vragen over welke regeling voor jouw vereniging van toepassing is of hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom heeft hiervoor een speciaal steunloket geopend. Of gebruik de interactieve tool die NOC*NSF beschikbaar heeft gemaakt voor sportclubs.

TASO - Voor amateursportorganisaties - Aanvraagperiode open t/m 5 april

De Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal €1.500 en maximaal €12.500.
De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

  • de doorlopende lasten gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager;
  • de personeelskosten die niet reeds geheel of gedeeltelijk op grond van de NOW of de Tozo zijn gecompenseerd;
  • de bondsafdrachten van de aanvrager; en
  • het kantineresultaat van de aanvrager.

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat de organisatie over de juiste SBI-code beschikt.

Wil je de volledige tekst van de TASO-regeling lezen? Kijk dan hier.

Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Daarnaast wordt er gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.

TVS - voor verhuurders van een accommodatie - Aanvraag open t/m 3 mei

De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.
Deze regeling is beschikbaar voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders. Let op: Verenigingen kunnen deze regeling niet zelf aanvragen maar kunnen de verhuurder hierop attenderen.

Verhuurders kunnen de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Dit is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde.

NOW - Tegemoetkoming in loonkosten (aanvraagperiode derde tijdvak opent binnenkort)

De NOW-1 maakt het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t / m mei 2020 en de NOW-2 regeling maakt dit mogelijk voor de maanden juni t/m september 2020. Nu is duidelijk geworden dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer zullen duren is er ingestemd met de NOW3. De NOW3 gaat in vanaf 1 oktober 2020 en bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Het eerste tijdvak (oktober - december) en het tweede tijdvak (januari-maart) zijn inmiddels gesloten. Zodra de aanvraagperiode voor het derde tijdvak opent, lees je er op deze pagina meer over.

Op 21 januari is bekend geworden dat tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de precieze invulling van de NOW-regeling.

TOZO - Voor ZZP'ers (aanvraag is open)

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) ondersteunt zelfstandige ondernemers zoals leraren met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De TOZO-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021.
De TOZO-regeling wordt in 2 delen opgeknipt: TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De toets op beschikbare geldmiddelen voor de TOZO-uitkering wordt pas op 1 april 2021 ingevoerd . Vanaf dat moment tot 1 juli 2021 loopt TOZO 4.

De TOZO kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Op deze pagina van de overheid is alle informatie te vinden over de TOZO-regeling.

TVL - Tegemoetkoming in vaste lasten - Aanvraagperiode 1e kwartaal 2021 open tot 18 mei

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor verenigingen die door de coronacrisis veel minder worden en blijft in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS was een éénmalige gift van € 4.000, - netto vanuit de overheid en gold voor de periode maart t/m mei. Verenigingen die voor de TOGS-regeling in kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Kijk voor meer info en voorwaarden op rvo.nl/tvl.

De TVL regeling staat open tot 18 mei 2021. De aanvraag voor de TVL is telkens voor een periode van 3 maanden en kan maximaal € 90.000, - netto bedragen. Aanvankelijk werd de subsidie ​​verleend tot maximaal 50% van de vaste lasten, dit is voor de vierde periode verhoogd naar maximaal 70%. In het eerste kwartaal van 2021 loopt dit op tot maximaal 85% van de vaste lasten. De aanvraagperiode voor kwartaal 4 stond open tot en met 29 januari 2021, de aanvraagperiode voor kwartaal 1 2021 sluit 18 mei om 17.00 uur.

Sportpakket 2.0 - Openstelling op zijn vroegst medio februari 2021

Heeft jouw vereniging vaste lasten die niet gecompenseerd worden via de TVL of NOW? Wellicht kom je dan straks in aanmerking voor de regelingen die nu nog worden uitgewerkt in het kader van Sportpakket 2.0.

Het eerste steunpakket specifiek voor de sport bestond uit de TVS en de TASO. Deze regelingen zijn gesloten (zie hieronder), maar er wordt door VWS gewerkt aan een aanvullend pakket voor de sportsector waar nu 60 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld. Hoe dat pakket dat zich richt op oktober, november en december 2020 er precies uit ziet is nog niet bekend. De verwachting is dat dit op zijn vroegst medio februari open gaat. Zodra er meer bekend is zullen we hierover berichten.