Jaarrekening

Financiële regelingen

Het kabinet probeert de economie te ondersteunen met diverse financiële regelingen. De belangrijkste regelingen voor tennis- en padelverenigingen zijn de TASO, de TVS, de TVL, de TOZO en de NOW. Voor een aantal van deze regelingen is de aanvraagperiode inmiddels gestart of nadert de aanvraagdeadline. Op deze pagina lichten we een aantal belangrijke regelingen toe. Zorg er dus voor dat je als vereniging - als je daarvoor in aanmerking denkt te komen - tijdig gebruikmaakt van deze regelingen.

TASO - Voor eigenaren van een accommodatie - Aanvragen t/m 11 oktober

De TASO regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Sportverenigingen die in aanmerking komen voor de regeling, zijn opgedeeld in twee categorieën:

Categorie A

Amateursportorganisaties (sportverenigingen) met doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000 in een periode.

Categorie B

Amateursportorganisaties (sportverenigingen) met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste €8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op! Ook als je gebruik hebt gemaakt van de TOGS-regeling of diens opvolger, de TVL-regeling, kom je dus in aanmerking voor de TASO, maar wordt het verkregen bedrag uit één van genoemde maatregelen, wel van de tegemoetkoming afgetrokken.

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden tot en met zondag 11 oktober via de website van DUS-I.

TVS - Voor huurders van een accommodatie - Aanvragen t/m 14 oktober

Vrijwel alle sportverenigingen die een accommodatie huren kunnen van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) profiteren. Deze regeling is beschikbaar voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders. Jouw verhuurder kan namelijk de huur in de periode van 1 maart tot en met 1 juni kwijtschelden. Let op: je kunt deze regeling niet zelf aanvragen maar je kunt wel je verhuurder hierop attenderen.

De verhuurders van de accommodaties kunnen bij totale gederfde huurinkomsten tot aan 100.000 euro tussen 15 september en 15 oktober een aanvraag doen via DUS-I, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daarbij dienen zij wel een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie (vereniging) te overleggen en een mededeling van hun kant aan de verenigingen dat de huur van 1 maart tot en met 1 juni ook daadwerkelijk is kwijtgescholden.

TVL - Tegemoetkoming in vaste lasten - Aanvragen t/m 30 oktober

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS was een éénmalige gift van €4.000,- netto vanuit de overheid en gold voor de periode maart t/m mei. De TVL regeling gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober en kan maximaal €50.000,- netto bedragen. Aanvragen kan t/m 30 oktober.

De TVL regeling is voor verenigingen die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Verenigingen die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Kijk voor meer info en de voorwaarden op rvo.nl/tvl.

NOW - Tegemoetkoming in loonkosten

De NOW-1 maakt het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t/m mei 2020 en de NOW-2 regeling maakt dit mogelijk voor de maanden juni t/m september 2020. Nu duidelijk is geworden dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer zullen duren is er ingestemd met de NOW3. De NOW3 gaat in vanaf 1 oktober 2020 en bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Het eerste tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de precieze invulling van de NOW-regeling.

TOZO - Voor ZZP'ers

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) ondersteunt zelfstandige ondernemers zoals leraren met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De TOZO-regeling is verlengd tot 1 juli 2021.
De TOZO-regeling wordt in 2 delen opgeknipt: TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april
2021. De toets op beschikbare geldmiddelen voor de TOZO-uitkering wordt pas op 1 april
2021 ingevoerd. Vanaf dat moment tot 1 juli 2021 loopt TOZO 4.

De TOZO kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Op deze pagina van de overheid is alle informatie te vinden over de TOZO-regeling.

Veelgestelde vragen