Jaarrekening

Financiële regelingen

Het kabinet probeert de economie te ondersteunen met diverse financiële regelingen. De belangrijkste regelingen voor tennis- en padelverenigingen zijn de TASO, de TVS, de TVL, de TOZO en de NOW.

Op deze pagina lichten we een aantal belangrijke regelingen en stand van zaken toe. Zorg er dus voor dat je als vereniging - als je daarvoor in aanmerking denkt te komen - tijdig gebruikmaakt van deze regelingen.

Heb je vragen over welke regeling voor jouw vereniging van toepassing is of hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom heeft hiervoor een speciaal steunloket geopend.

NOW - Tegemoetkoming in loonkosten (aanvraagperiode tweede tijdvak open vanaf 15 februari)

De NOW-1 maakt het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t/m mei 2020 en de NOW-2 regeling maakt dit mogelijk voor de maanden juni t/m september 2020. Nu duidelijk is geworden dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer zullen duren is er ingestemd met de NOW3. De NOW3 gaat in vanaf 1 oktober 2020 en bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Het eerste tijdvak (oktober - december) is inmiddels gesloten. Het tweede tijdvak (januari - maart) is naar verwachting aan te vragen vanaf 15 februari. Op 21 januari is bekend geworden dat tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de precieze invulling van de NOW-regeling.

TOZO - Voor ZZP'ers (aanvraag is open)

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) ondersteunt zelfstandige ondernemers zoals leraren met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De TOZO-regeling is verlengd tot 1 juli 2021.
De TOZO-regeling wordt in 2 delen opgeknipt: TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De toets op beschikbare geldmiddelen voor de TOZO-uitkering wordt pas op 1 april 2021 ingevoerd. Vanaf dat moment tot 1 juli 2021 loopt TOZO 4.

De TOZO kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Op deze pagina van de overheid is alle informatie te vinden over de TOZO-regeling.

TVL - Tegemoetkoming in vaste lasten - Aanvraagperiode 4e kwartaal open tot 29 januari

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor verenigingen die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS was een éénmalige gift van €4.000,- netto vanuit de overheid en gold voor de periode maart t/m mei. Verenigingen die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Kijk voor meer info en de voorwaarden op rvo.nl/tvl.

De TVL regeling staat open tot 30 juni 2021. De aanvraag voor de TVL is telkens voor een periode van 3 maanden en kan maximaal €90.000,- netto bedragen. Aanvankelijk werd de subsidie verleend tot maximaal 50% van de vaste lasten, dit is voor de vierde periode verhoogd naar maximaal 70%. In het eerste kwartaal van 2021 loopt dit op tot maximaal 85% van de vaste lasten. De aanvraagperiode voor kwartaal 4 staat open tot en met 29 januari 2021, de aanvraagperiode voor kwartaal 1 2021 gaat naar verwachting begin februari 2021 open.

Sportpakket 2.0 – Openstelling op zijn vroegst medio januari 2021

Heeft jouw vereniging vaste lasten die niet gecompenseerd worden via de TVL of NOW? Wellicht kom je dan straks in aanmerking voor de regelingen die nu nog worden uitgewerkt in het kader van Sportpakket 2.0.

Het eerste steunpakket specifiek voor de sport bestond uit de TVS en de TASO. Deze regelingen zijn inmiddels gesloten (zie hieronder), maar er wordt door VWS gewerkt aan een aanvullend pakket voor de sportsector waar nu 60 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld. Hoe dat pakket dat zich richt op oktober, november en december 2020 er precies uit ziet is nog niet bekend. De verwachting is dat dit op zijn vroegst medio januari open gaat. Zodra er meer bekend is zullen we hierover berichten.

Van onderstaande regelingen is de aanvraagperiode inmiddels gesloten

TASO - Voor eigenaren van een accommodatie - Aanvraagperiode gesloten op 11 oktober

De TASO regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Sportverenigingen die in aanmerking komen voor de regeling, zijn opgedeeld in twee categorieën:

Categorie A

Amateursportorganisaties (sportverenigingen) met doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000 in een periode.

Categorie B

Amateursportorganisaties (sportverenigingen) met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste €8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op! Ook als je gebruik hebt gemaakt van de TOGS-regeling of diens opvolger, de TVL-regeling, kom je dus in aanmerking voor de TASO, maar wordt het verkregen bedrag uit één van genoemde maatregelen, wel van de tegemoetkoming afgetrokken.

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden tot en met zondag 11 oktober via de website van DUS-I.

TVS - Voor huurders van een accommodatie - Aanvraagperiode gesloten op 14 oktober

Vrijwel alle sportverenigingen die een accommodatie huren kunnen van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) profiteren. Deze regeling is beschikbaar voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders. Jouw verhuurder kan namelijk de huur in de periode van 1 maart tot en met 1 juni kwijtschelden. Let op: je kunt deze regeling niet zelf aanvragen maar je kunt wel je verhuurder hierop attenderen.

De verhuurders van de accommodaties kunnen bij totale gederfde huurinkomsten tot aan 100.000 euro tussen 15 september en 15 oktober een aanvraag doen via DUS-I, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daarbij dienen zij wel een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie (vereniging) te overleggen en een mededeling van hun kant aan de verenigingen dat de huur van 1 maart tot en met 1 juni ook daadwerkelijk is kwijtgescholden.

Veelgestelde vragen