Bal Op Voorgrond Net 49213364592 O

Aanvullende richtlijnen tennis/padel

Tennis- en padelaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten en het opstarten van activiteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Protocol verantwoord sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Hieronder vind je altijd de meest actuele versie van dit document.