Bal op voorgrond net

Aanvullende richtlijnen tennis/padel

Tennis- en padelaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de 1.5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Deze richtlijnen en adviezen zijn een aanvulling op het Protocol verantwoord sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.

Noot: Mogelijk worden er nog wijzigingen gedaan in het document. Hieronder vind je altijd de meest actuele versie van het document.

Stappenplan voor verenigingen (fase 3)

Om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het opstarten en organiseren van de activiteiten voor de leden en de openstelling van de horeca en het terras (commerciële aanbieders met een volledige horecavergunning) is door de KNLTB een stappenplan opgesteld. Het stappenplan geldt als handvat voor verenigingen om zo gestructureerd mogelijk weer aan de slag te gaan. Lees voordat je met dit stappenplan aan de slag gaat ook, het Protocol Verantwoord Sporten en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB en de gemeente door. Deze vormen de basis voor het stappenplan.