Festina Amsterdam

Tips en adviezen voor leraren

Om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen bij het organiseren van hun lessen in de anderhalvemetersamenleving is door de KNLTB een document met praktische tips en handige adviezen opgesteld. Het document geldt als handvat voor leraren om volgens de richtlijnen training te kunnen geven. Lees voordat je met deze tips en adviezen aan de slag gaat ook, het Protocol Verantwoord Sporten en de aanvullende richtlijnen en adviezen van de KNLTB en de gemeente door.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Hieronder vind je altijd de meest actuele versie van dit document.